Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
By Savanne, gevestigd aan de Beatrixstraat 1 te Blokzijl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: www.bySavanne.nl
Email: info@bysavanne.nl
Telefoon nummer: 06 – 40 62 97 07
Persoonsgegevens die wij verwerken:
By Savanne verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Legitimatiebewijsnummer
Gezondheidsverklaring
Voor- en na-foto’s van het behandelde gebied
Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken
By Savanne  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:
Informatie over uw gezondheid
Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken:
By Savanne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
By Savanne  is wettelijk verplicht om op basis van het Warenwetbesluit tatoeëren dat is opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid en de verleende GGD-vergunning naar specifieke gegevens over uw gezondheid te informeren via het informed consent. U verklaart met dit informed consent geïnformeerd te zijn over risico’s die bestaan ten aanzien van het zetten van permanente make-up in combinatie met eventuele aandoeningen die betrekking hebben op uw gezondheid. Ook biedt by Savanne de mogelijkheid om te beoordelen of er sprake is van een contra indicatie waardoor u geen permanente make-up kunt laten zetten.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het eventueel verplaatsen van afspraken.
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame folder.
Geautomatiseerde besluitvorming
By Savanne neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunne hebben voor personen. Het informed consent wordt door u schriftelijk ingevuld bij de eerste afspraak en wordt bewaard in afgesloten brand beveiligde kast. De bijzondere of gevoelige gegevens over uw gezondheid worden daarom niet in een geautomatiseerd systeem bewaard. Uw persoonsgegevens zoals uw naam en telefoonnummer worden in ons geautomatiseerde skinadmin-systeem opgeslagen, zodat uw afspraken in het systeem genoteerd kunnen worden.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
By Savanne bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij by Savanne. Als u besluit geen klant meer te willen zijn, dan verwijderen wij uw gegevens op uw verzoek. Als u 5 jaar niet meer terug bent geweest voor een na behandeling dan verwijderen en vernietigen wij uw gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
By Savanne geeft uitsluitend inzage aan de GGD in informed consent, als de GGD daar bij een GGD-keuring naar vraagt. De GGD verzamelt deze gegevens niet, de GGD controleert allen of de juiste informatie wordt verstrekt en of de juiste vragen ten aanzien van uw gezondheid worden gesteld. Dit laatste is om te na te gaan of op basis juiste informatie verzameling beoordeeld wordt of er verhoogde kans op risico’s of contra indicaties bestaan ten aanzien van het laten zetten van permanente make-up.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door by Savanne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computer bestand naar u of een ander, door u genoemde organisaties te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bysavanne.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onder aan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek. By Savanne  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging persoonsgegevens
By Savanne  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bysavanne.nl

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden:


 Wanneer een afspraak niet binnen 24 uur geannuleerd word ben u het bedrag van de aanbetaling kwijt.  

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus “no show” moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen. Dit geld voor permanent make-up.

 

 

 

 

Permanent permanente make up PMU verwijderen 4 6 weken henna brows browlamination Zwolle Overijssel Emmeloord Blokzijl Lashlift browlift volume lift keratine collageen vitamine e browlift brows wenkbrauwen semi permanent zwolle zuid 038 0527 Overijssel Noordoostpolder Browstyling verven kleuren powderbrows lipblush lippigmentatie lipkleur eyeliner permanent wenkbrauwen wenkbrauw epileren wimpers beauty beauty salon mooi gezicht dames beauty salon harsen waxen wenkrauwen wenkbrauw styling wimpers verven wimper zwolle 038  master specialist pmu lipblush lppen lippigmentatie liptattoo brows brow powderbrows hairsrokes  038 overijssel flevoland friesland google beauty room beautysalon zwolle waxen harsen wenkbrauw styling browstyling face cupping facecup biab nails nagels biab nagels nails